IMG_4729 Åna-gjengen - utsnitt 1000x300

-Klare for praksis

Aspirantkull 2017-2018 har nå gjennomført det første av fire semestre på veien til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. I dag, 24. mai, har de sin siste undervisningsdag før de fortsetter utdanningen med to praktisk-teoretiske semestre i ulike praksisfengsler.

IMG_4752 Oppvarming til godkjenningsprøve FM 4 basisgr
Oppvarming og øvelse før godkjenningstest i fysisk maktanvendelse.
Seminar 6 FM Pågripelse 4 - utsnitt 1619x867
Gjennomgang etter øvelse i fysisk maktanvendelse.
IMG_4752 Arbeid med emneoppgave - utsnitt 2127x1131
Biblioteket ved KRUS er ofte i bruk når aspirantene jobber med ulike emne- eller basisgruppeoppgaver.
IMG_4797 sikkerhet seminar 3 8 Kahoot- utsnitt 1800x1012
Fremlegg av gruppeoppgave der gruppa skaper engasjement for innholdet i emnet ved hjelp av en spørrekonkurranse i form av Kahoot.
IMG_4733 Åna-gjengen - utsnitt 1891x987
I forkant av praksis, er det mange praktiske spørsmål om praksisfengselet som det er godt å få besvart. Her er det apirantleder ved Åna fengsel, Torbjørn Haugstad, som forbereder aspirantene som skal til Åna.
IMG_4729 Åna-gjengen - utsnitt 1543x689
Aspirantene som skal til Åna, sammen med aspirantleder.

Som bildene til høyre på siden viser, er det et variert semester aspirantene har gjennomført ved KRUS. Gjennom semesteret har aspirantene jobbet med ulike oppgaver i grupper, som de så har presentert for resten av sitt seminar. Presentasjonsformene varierer fra tradisjonelt fremlegg, via film og dramatiseringer, til mer konkurransepregede måter å engasjere medaspirantene på, som å benytte Kahoot.

Noe annet som har preget semesteret er alle øvelsene i fysisk maktanvendelse, hvor aspirantene har tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter innen ulike pågripelsesteknikker. Undervisningen ble avsluttet med en godkjenningsprøve.

Aspirantene skal nå i gang med to praktisk-teoretiske semestre i opplæringsfengslene. Her vil de skaffe seg egne erfaringer i rollen som fengselsbetjent gjennom veiledet praksis. Aspirantlivet i opplæringsfengslene vil også bli preget av undervisning og egenstudier. Veiledere fra KRUS vil bidra i noen undervisningsaktiviteter. I det fjerde, avsluttende semesteret vil aspirantene tilegne seg mer teori og bli ytterligere utfordret i å reflektere over egne erfaringer fra den praktiske yrkesutøvelsen.

Tips en venn Skriv ut